Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Partnerségi szabályzat – Szőce

SZŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI

A szabályzat elkészítésének a célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján Szőce Községi Önkormányzat településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályai az alábbiak:

I. Az egveztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
1. A község teljes lakossága Szőce Községi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) hirdetőtábláján, honlapján való közzététel útján.
2. Valamennyi a község településfejlesztésével, településrendezésével összefüggésbe hozható Szőce székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.
3. Valamennyi a községben bejegyzett civil szervezet.
4. Valamennyi, a községben működő elismert egyház.
5. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:
1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:
a) Az Önkormányzat az 1. pont 2.) – 4.) pontjában felsorolt partnereket hirdetmény útján megkeresi, valamint a tájékoztatás elősegítésére a község honlapján külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes megjelentethetősége érdekében.

b) A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a községi honlapon biztosított tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé a községi honlap főoldalán, a község hirdetőtábláin.