Tájékoztatás a helyi értékek gyűjtéséről Szőcén

Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján létrehozta a Szőcei Települési Értéktár Bizottságot. A bizottság feladata a településen fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, valamint az értékek adatait tartalmazó gyűjtemény, a Települési Értéktár létrehozatala.

 • ...bővebben

  A Szőcei Települési Értéktár Bizottság felhívással él a Szőcén élő vagy a Községhez kötődő magánszemélyek, szervezetek felé, hogy éljenek a települési értéktárba felvételre történő javaslattételi lehetőségükkel a településen fellelhető, a valaha itt élő, illetve a településen tevékenykedő személyek alkotótevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék vonatkozásában.

  További felvilágosításért a +36-30/569-5331 telefonszámon, vagy email: zancsicseva@gmail.com, személyesen a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatalban a Nádasd, Kossuth L. u. 101. szám alatt, telefon: +36/94-524-014, email: baranyai.maria@nadasdkj.hu.

  Helyi értéknek nevezzük mindazt, ami közérdeklődésre tarthat számot, hasznos munka van bennük, egyediek, fenntartandóak a jövő nemzedéke számára is.

  A nemzeti értékekre vonatkozó javaslatot a vonatkozó jogszabálynak ( 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet) megfelelően a
  következő szakterületenkénti kategóriákban vár a bizottság:

  a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai- beleértve az erdészet, halászat, vadászat, a borászat, az állat- és növényfajták;

  b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

  c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része,; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

  d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

  e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; műemlékek és régészeti lelőhelyek

  f) sport: a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

  g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, természeti tájak, természeti területek,

  h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

  Az értékek nyilvántartásba vételéhez szükséges nyomtatványok a fent jelzett elérhetőségeken szerezhetőek be, valamint a www.szoce.hu – honlapról letölthető.

  Az eredeti szórólap itt elérhető! 

Értéktár jegyzőkönyv

Szőcei Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata