Partnerségi szabályzat – Szőce

A szabályzat elkészítésének a célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.

2016. nov.2-ig várjuk az eseteleges észrevételeket, véleményeket!

Önkormányzati ösztöndíjpályázat

Szőce Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel
kiírja a 2017. évre az alábbi pályázatokat:
– felsőoktatási hallgatók számára
– felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára